doc. Zbigniew Kotula

Doświadczenie zawodowe:

W 1951 roku obronił dyplom magistra nauk technicznych i inżyniera chemii ze specjalnością synteza leków.

W 1952 roku odbył praktykę naukową w Instytucje Antybiotyków w Budapeszcie. Rok później kierował rozruchem penicyliny prokainowej w Tarchomińskich Z.F., za co został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W latach 1961-1971 pełnił dodatkowo funkcję naczelnego redaktora Biuletynu Informacyjnego Instytutu Antybiotyków. W 1963 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za wdrożenie do produkcji siarczanu streptomycyny, natomiast rok później został odznaczony zespołową Nagrodą Państwową I Stopnia za prace w zakresie produkcji antybiotyków.

W 1969 roku obronił w Instytucie Chemii Ogólnej pracę doktorską, po czym w 1971 roku otrzymał nominację na samodzielnego pracownika naukowego, a dwa lata później na docenta.

W 1989 roku był dodatkowo doradcą ministra zdrowia ds. rynku leków. W latach 1989-1990 z nominacji ministra finansów i ministra przemysłu był członkiem międzyresortowego zespołu dla ustalenia cen na leki produkcji krajowej.

W latach 1992-2000 był doradcą ministra zdrowia dla spraw gospodarki lekiem.

W 1996 roku ukończył kurs z zakresu farmakoepidemiologii i farmakoekonomii zorganizowany przez Uniwersytet Jagielloński i Poczdamski Instytut Farmakoepidemiologii.

W latach 2001-2005 został konsultantem doradcy prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego dla spraw ochrony zdrowia.

W latach 1991-2013 opublikował kilkadziesiąt artykułów z zakresu farmakoekonomii w różnych czasopismach m.in. Terapia i Leki, Służba Zdrowia, Lek w Polsce.

Obywatelstwo:

polskie