Zbigniew Kamieński

Doświadczenie zawodowe:

40-letni staż pracy w ochronie środowiska i energetyce. Pełnił szereg kierowniczych stanowisk w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Gospodarki. Inicjator i współtwórca wielu rozwiązań prawnych i organizacyjnych w ochronie środowiska i energetyce w tym ustawy – Prawo ochrony środowiska i systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej w postaci „zielonych certyfikatów”.

Aktywny uczestnik prac na forum Unii Europejskiej w tym dyskusji i negocjacji dotyczących pakietu klimatyczno – energetycznego 3 x 20 do 2020 roku i pakietu zimowego „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” do 2030 roku.

Inicjator i koordynator przygotowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

Znajomość zasad finansowania ochrony środowiska w tym rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii pogłębiona w ostatnim czasie kierowaniem Zespołem Doradców w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Absolwent Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej

Obywatelstwo:

polskie