Prof. Yusuf Akbar

Doświadczenie zawodowe:

Yusaf prowadził wykłady na wielu renomowanych uczelniach wyższych na świecie m.in.:
University of Michigan, Stockholm School of Economic, Shanghai Jiatong University, Queen’s University w Kandzie,

European Business School w Londynie, ISM w Paryżu, Uniwersytet Warszawski oraz University of Montenegro. Jego główne zainteresowania naukowe to handel I inwestycje międzynarodowe, zarządzanie rozwojem w Centralnej I Wschodniej Europie oraz pozarynkowymi strategiami krajów rozwijających się.

Yusaf Akbar zaczął wykładać na  CEU Business School jako docent w 2006 roku.

Obecne projekty badawcze koncentrują się na eskalacji  małych firm na rynkach wschodzących oraz relacjach między różnymi formami innowacji, tzn. Innowacji społecznych, destrukcyjnych i odwrotnych innowacji.

Jest  Redaktorem Międzynarodowego Dziennika Rynków Wschodzących oraz członkiem  Doradczego Komitetu  w European Journal of International Management. Prof. Akbar może pochwalić się on wieloma publikacjami w recenzowanych czasopismach, w tym: Journal of World Business, Business and Politics, Global Governance, Global Business i Organizational Excellence, Thunderbird International Business Review oraz World Competition.

Prof. Akbar był doradcą biznesowym w: bTV Bulgaria, Telenor Globul, Citibank, Deutsche Telekom, Siemens i Toyota. Ponadto prof. Akbar zajmuje się doradztwem oraz szkoleniami:

• Stockholm School of Economics – FEM Leadership Program
• Vlerick Business School – International Managers Program
• Texas Instruments
• Texas Instruments (Sensata Technologies) – Cross-Cultural Communication
• Jeronimo Martins Polska (JMP) – Business Development Seminar
• InBev Global Leadership Program – Senior Management from InBev’s operations in Central and East Europe
• ETEX – International Business Strategy Seminar
• Raiffeisen Banking Academy – Strategy and Leadership Seminar
• CIB Banca San Paolo – Controlling and Management
• Orange Telecom Romania – Critical Thinking and Leadership
• Morgan Stanley – Strategic Management

Obywatelstwo:

brytyjskie

Zobacz wypowiedź wykładowcy