Prof. Witold Orłowski

Doświadczenie zawodowe:

Profesor Witold Orłowski jest głównym doradcą ekonomicznym PWC. W 2011 roku prof. Orłowski został powołany na stanowisko Specjalnego Doradcy Komisji Europejskiej ds. Budżetu.

W 2007 roku otrzymał naukowy tytuł Profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych. W latach 2002-2005 był Szefem Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP.

Studia ekonomiczne odbył na Uniwersytecie Łódzkim oraz na Uniwersytecie Harvarda (USA). Habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim, prezentując książkę: Droga do Europy. Makroekonomia wstępowania do Unii Europejskiej, wyróżnioną nagrodą Banku Handlowego dla najlepszej książki z dziedziny teorii ekonomii i finansów w roku 1998.

Po okresie pracy akademickiej, w latach 1991-93 pracował w Biurze ds. Integracji Europejskiej, uczestnicząc w negocjacjach układu stowarzyszeniowego pomiędzy Polską a Unią Europejską. W latach 1993-97 pracował w Banku Światowym w departamencie Europy Środkowej, zajmując się między innymi porównaniami ścieżek transformacji oraz integracji europejskiej w krajach regionu. W kolejnych latach doradzał instytucjom rządowym: był m.in. członkiem Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, doradcą Premiera RP Leszka Balcerowicza oraz Ministra Gospodarki i Głównego Negocjatora Akcesji do Unii Europejskiej. Doradzał również organizacjom międzynarodowym i biznesowym. W 1997 roku współzakładał Niezależny Ośrodek Badań Ekonomicznych. Był dyrektorem Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN.

Pełni funkcję Sekretarza Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Komitetu Prognoz PAN „Polska 2000 Plus”.

Jest autorem wielu książek, autorem lub współautorem ponad 100 publikacji o charakterze naukowym (publikowane w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii i Niemczech), autorem ponad 50 publikacji w polskiej prasie oraz współautorem 4 raportów Banku Światowego.

Obywatelstwo:

polskie