Dr Wacława Wojtala

Doświadczenie zawodowe:

Dr Wacława Wojtala w latach 2001-2007 była Wiceministrem Zdrowia. Była także członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, Rady do Spraw Zrównoważonego Rozwoju oraz Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.

W administracji rządowej od 1975 roku. W 1991 roku została doradcą Wicepremiera prof. dr hab. Leszka Balcerowicza w Urzędzie Rady Ministrów. Funkcję Doradcy Wicepremiera pełniła przez 6 lat – współpracując z kolejnymi Wiceprezesami Rady Ministrów – Przewodniczącymi Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. W latach 1995-1996 była ekspertem Unii Europejskiej w ramach programu PHARE „Reforma finansowania i organizacji ochrony zdrowia w Polsce”. Aktywnie uczestniczyła w pracach związanych z reformą polskiej gospodarki, reformą administracyjną oraz reformą systemu ochrony zdrowia.

W 1997 roku objęła stanowisko Radcy Generalnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie jako mianowany urzędnik służby cywilnej była w latach 1998 – 2001 Zastępcą Dyrektora Departamentu Spraw Ekonomicznych, odpowiedzialna m. in. za pracę Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w rządzie Premiera Jerzego Buzka.

Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Saint Petersburg State University of Economics and Finance w Rosji. W 1980 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. W ramach kształcenia ustawicznego uzupełniała wiedzę i wykształcenie na studiach podyplomowych i kursach związanych m.in. z ekonomiką ochrony zdrowia, problematyką integracji europejskiej (w Polsce, Danii, Holandii, Norwegii i Japonii).

Od roku akademickiego 2010/2011 wykłada na Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Od 2013 roku jest Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

Obywatelstwo:

polskie