Tomasz Cichocki

Posiadając dyplom studiów ekonomicznych oraz międzynarodowe kwalifikacje w zakresie finansów i rachunkowości zastanawiałem się czy studia MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej są w stanie zaoferować mi coś nowego. Okazało się, że tak. Studia pozwoliły mi na uporządkowanie i pogłębienie posiadanej wiedzy, jak również na skoncentrowanie się na jej praktycznym zastosowaniu w realnych sytuacjach biznesowych.

Studia MBA to dla mnie przede wszystkim: