Prof. Sylwia Sysko-Romańczuk

Doświadczenie zawodowe:

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych ze specjalnością nauki zarządzania, profesor SGH. Wieloletni pracownik dydaktyczny i naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, od 2007 r. – Szkoły Głównej Handlowej.

Uczestniczka wielu kursów, staży oraz projektów, m. in. stażu naukowego w zakresie zarządzania strategicznego i zarządzania personelem w Manchester Metropolitan University, programu „Zarządzanie przedsięwzięciami” organizowanego przez International Resource Development z Wielkiej Brytanii, programu Public Finance Management w Harvard University (USA), projektu „Doskonalenie procesów zarządzania przedsiębiorstwem” realizowanego we współpracy z Węgierską Akademią Nauk. W latach 2006-2007 pełniła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, odpowiedzialnego za finansowanie i zarządzanie systemem oświaty.

Obywatelstwo:

polskie