Stefan Szymanski

Doświadczenie zawodowe:

Lektor Ekonomii w Cass Business School, przedtem w Imperial College Management School, Asystent profesora ekonomii w London Business School, BA Oxford – licencjat zdobyty na Oxford University, Dr Szymanski jest ekonomistą przemysłowym a w ostatnich latach specjalizował się w ekonomii sportu. Opublikował liczne wiodące czasopisma edukacyjne w tym Journal of Political Economy oraz the Economic Journal. Napisał także książkę na temat biznesu futbolu oraz dostarcza komentarze na ten temat prasie i mediom. Dostarczył również eksperckie zeznanie w sądzie dla brytyjskiego organu ds. konkurencji, nt. praw do transmisji futbolu oraz doradzał rządowi brytyjskiemu nt. narodowej polityki sportu. Jest aktywnym business consultant w publicznym i prywatnym sektorze w szerokim zakresie problemów ekonomicznych.

Obywatelstwo: 

brytyjskie