Robert Grzybek

Doświadczenie zawodowe:

Robert Grzybek jest partnerem oraz współzałożycielem GM Solutions – firmy specjalizującej się w rozwijaniu kompetencji organizacyjnych i indywidualnych w zakresie przywództwa oraz sprzedaży. Doświadczenia w zarządzaniu sprzedażą i marketingiem zdobywał m.in. w Procter & Gamble oraz Telekomunikacji Polskiej. Od ponad dziesięciu lat zajmuje się doradztwem, szkoleniami i coachingiem. W tym czasie miał okazję współpracować z setką firm w Polsce. Należy do grona wykładowców American Management Association. Jest członkiem Global Sales Science Institute – międzynarodowej organizacji zrzeszającej badaczy oraz praktyków zarządzania sprzedażą. Wykłada zagadnienia związane ze sprzedażą i zarządzaniem m.in. w szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest autorem książki pt. Sprzedaż osobista i zarządzanie zespołem sprzedaży, która ukazała się nakładem wydawnictwa Helion jesienią 2015 roku. Prowadzi blog www.gms.edu.pl/blog.

Obywatelstwo:

polskie