Sztuczna Inteligencja w Biznesie

Sztuczna Inteligencja w Biznesie

 

Sztuczna Inteligencja w Biznesie  to interaktywny, trzymiesięczny kurs w formule e-learningowej, oparty na sprawdzonym naukowo modelu “Instructor-Guided Project-Based Learning”.

W trakcie kursu Sztuczna Inteligencja w Biznesie opracujesz strategię i uzasadnienie biznesowe dla wdrożenia portfela projektów wykorzystujących sztuczną inteligencję w firmie, poznasz niezbędne podstawy uczenia maszynowego, możliwe scenariusze wykorzystania AI w biznesie, koszty, korzyści i inne praktyczne aspekty wdrożeń AI, nauczysz się jak prezentować tego typu rozwiązania kluczowym beneficjentom oraz utrwalać zmiany w organizacji.

Kurs opiera się na krótkich, interaktywnych zajęciach synchronicznych, ściśle powiązanych z ćwiczeniami do wykonania w ramach pracy własnej/w grupie. Każdy z wprowadzanych tematów jest częścią projektu, którego efekty prezentowane są na zakończenie kursu. W ramach opłaty za kurs uczestnicy otrzymują kompletny skrypt z ćwiczeniami i instrukcjami oraz indywidualne wsparcie mentora. Kurs wymaga od uczestników zaangażowania na poziomie maksymalnie 5 h akademickich na tydzień oraz minimalnych warunków technicznych (komputer z kamerką i mikrofonem oraz łącze internetowe)

 

Adresaci kursu:

– Specjaliści zainteresowani wykorzystaniem sztucznej inteligencji do usprawniania kluczowych procesów biznesowych

 Menadżerowie średniego szczebla zainteresowani opracowaniem uzasadnień biznesowych projektów wykorzystujących uczenie maszynowe i AI oraz praktycznymi aspektami wdrożeń takich przedsięwzięć

– Menadżerowie wyższego szczebla zainteresowani identyfikacją potencjału AI w podnoszeniu przewag konkurencyjnych oraz zmianami na rynkach, które mogą wynikać z rozpowszechnienia takich rozwiazań

Program:

Tryb synchroniczny realizowany będzie w internetowym środowisku pracy grupowej, przy użyciu narzędzi komunikacji synchronicznej (Zoom), narzędzi do wspólnej pracy na dokumentach (aplikacje Google) i zarządzania projektami (np. Asana lub inna aplikacja wybrana przez grupę projektową), o tematyce;

– Wprowadzenie do kursu
– Możliwości i zastosowania systemów sztucznej inteligencji
– Algorytmy i metody uczenia maszynowego
– Architektury systemów AI
– Uzasadnienie biznesowe
– Dobre praktyki i strategia wdrożenia
– Utrwalenie zmiany, aspekty, trendy rozwoju.

Spotkania synchroniczne będą odbywać się od połowy października 2020 do końca stycznia 2021 w poniedziałki o godz. 17:00

Tryb asynchroniczny polegać będzie na realizacji projektu na zaliczenie w  5-6 osobowych zespołach. Projekt składać się będzie z pięciu komponentów:

– Pomysły na projekt
– Architektura rozwiązania
– Uzasadnienie biznesowe
– Plan wdrożenia
– Prezentacja dla Zarządu.

Konsultacje

W programie uwzględnione zostały również indywidualne konsultacje dla grup projektówych – 7 konsultacji dla grupy.
Konsultacje będą się odbywać w terminach uzgodnionych z mentorem.

 

Czego się nauczysz?

– Znajdziesz interesujący pomysł na wykorzystanie uczenia maszynowego/AI do usprawnienia danego obszaru funkcyjnego w organizacji działającej w wybranej branży

– Rozpoznasz typ problemu uczenia maszynowego dla wybranego problemu biznesowego oraz bedziesz potrafić zarekomendować odpowiednią klasę algorytmów

– Ocenisz jakość dostępnych w organizacji danych korzystając z metody 5V (Volume, Velocity, Variety, Veracity i Value)

– Zaprojektujesz wysokopoziomową architekturę rozwiązania wykorzystującego AI, uwzględniając warstwę danych, ich przetwarzania (wraz ze wskazaniem odpowiednich algorytmów uczenia maszynowego) i interakcji z użytkownikiem końcowym

– Pozyskasz od kluczowych ekspertów informację zwrotną dotyczącą wybranego rozwiązania

– Ocenisz wpływ, jaki może wywrzeć wdrożenie AI na sposoby wykonywania pracy, procesy, organizacje i klientów

– Sformułujesz uzasadnienie biznesowe dla wdrożenia rozwiązania wykorzystującego sztuczną inteligencję – opiszesz problem, zarekomendujesz rozwiązanie, ocenisz możliwe korzyści biznesowe, określisz metody pomiaru sukcesu przedsięwzięcia (zarówno efektywności działania algorytmów biznesowych, jak i miary biznesowe), ocenisz koszty i możliwe czynniki ryzyka projektu

– Wybierzesz metodykę i opracujesz plan projektu wdrożenia AI, uwzględniając kluczowe inicjatywy, pożądane zasoby wraz ze strategią ich pozyskania, planem zarządzania ryzykiem i szkoleń dla kluczowych uczestników procesu

 

Wykładowcy:


dr hab. Andrzej Wodecki

Prowadzący kursu. Wykładowca programów MBA Szkoły Biznesu PW, Opiekun Merytoryczny studiów MBA Digital Transformation, Specjalizuje się w systemach informacyjnych, biznesie elektronicznym, e-learning‘u, zarządzaniu innowacjami.

Goście:

– Jarosław Gracel

Piotr Krewski

Marcin Woch

Aplikuj teraz

Tryb:

kurs ON-LINE

Liczba godzin zajęć:

11 spotkań w trybie synchronicznym (90’)
6 konsultacji grupowych z mentorem (45’)
Prezentacje projektów na zakończenie kursu (180’)
Ok. 2 h pracy własnej/w grupie na tydzień

Język wykładowy:

polski

Godziny zajęć:

sobota: 9:00-17:45
niedziela: 9:00-14:15

>>> Sprawdź terminy zjazdów

Kontakt:

joanna.kowalczyk@biznes.edu.pl

 

dr hab. Andrzej Wodecki
Od wielu lat zajmuję się sztuczną inteligencją, w szczególności potencjałem jej wykorzystania w biznesie. Obserwuję też rosnące zainteresowanie tą tematyką wśród menedżerów, stymulowane doniesieniami medialnymi, trendami w branży czy coraz szerszymi możliwościami finansowania takich projektów. Wielu zaprzyjaźnionych menedżerów pyta mnie „Od czego zacząć? Obawia się zaawansowanych technologii i wszelkich ryzyk z tym związanych. Moja odpowiedź jest zawsze taka sama „Zacznij od dobrego pomysłu, a potem pozwól go zrealizować fachowcom”. Nasz program jest rozwinięciem tej odpowiedzi. Szczególny nacisk kładziemy na precyzyjną analizę wpływu różnych technologii na biznes oraz realnych możliwości ich wdrożenia w danej organizacji.

Co nas wyróżnia?

  • 25 lat tradycji

    Pierwszy w Polsce kurs w formule e-learningowej oparty na potwierdzonym naukowo modelu „instructor-guided project-based” – proces uczenia odbywa się w trakcie opracowywania projektu (“learning by doing”) przy wsparciu mentora-praktyka, posiadającego wieloletnie doświadczenie w realizacji wdrożeń AI w biznesie

  • 25 lat tradycji

    Połączenie interaktywnych zajęć synchronicznych z pracą własną/zespołową (“self-paced”) – praca nad własnym projektem i w efekcie praktyczne opanowanie umiejętności niezbędnych do wdrożenia AI w organizacji

  • 25 lat tradycji

    Koncentracja na biznesowej stronie projektów wdrożeń AI, czyli na skonstruowaniu uzasadnienia biznesowego dla projektu przynoszącego maksimum korzyści i jednocześnie prostego w realizacji, bez konieczności zagłębiania się w szczegóły technologiczne i matematyczne

Program

 

Zajęcia odbywać się będą w formule e-learningowej, łączącej zajęcia w trybie synchronicznym i asynchronicznym.

Kontakt:

Joanna Kowalczyk:

joanna.kowalczyk@biznes.edu.pl