Sprzedaż i Marketing Leków

Sprzedaż i Marketing Leków

 

To trzyweekendowy kurs adresowany do osób pracujących w przemyśle farmaceutycznym i medycznym. Celem kształcenia jest zdobycie i rozszerzenie zakresu wiedzy oraz nabycie konkretnych, praktycznych umiejętności z uwzględnieniem specyfiki pracy w branży, rozwój kompetencji zwiększających przewagę konkurencyjną. Zajęcia będą prowadzić znani nauczyciele akademiccy, związani z medycyną jak i zarządzaniem, przedstawiciele władz, a także doświadczeni praktycy o różnych specjalnościach z wielu firm farmaceutycznych. Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych rozszerzeniem i uzupełnieniem swojej wiedzy, pracujących lub chcących pracować w farmacji lub przemyśle medycznym.

 

Ścieżka programu farmaceutycznego – Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji:

Sprzedaż i Marketing Leków to jeden z kroków do uzyskania dyplomu studiów podyplomowych Interdyscyplinarne Studia Menedżerów FarmacjiAby uzyskać dyplom całości Studiów ISMF należy dodatkowo ukończyć dwa krótkie kursy: Studium Farmakoekonomiki oraz Badania Kliniczne i Rozwój Leków.

Aplikuj teraz

Tryb studiów:

kurs

Język wykładowy:

polski

Liczba godzin zajęć:

48 godzin (3 weekendy)

Harmonogram zajęć:

Sesje wykładowe odbywają się w soboty oraz niedziele.

sobota: 9:00-17:45
niedziela: 9:00-14:15

>>> Sprawdź terminy zjazdów

Kontakt:

tel. +48 22 234 70 85

prof. dr hab. Marcin Czech
Kierownik kursu

Program

Zakres tematyczny kursu Sprzedaż i Marketing Leków:

  • Specyfika sprzedaży w przemyśle medycznym
  • Wprowadzenie do marketingu farmaceutycznego
  • Marketing produktu, plan marketingowy, badania rynku
  • Przykładowe rodzaje badań marketingowych w farmacji
  • Coaching, mentoring, motywacja; samokształcenie i rozwój
  • Negocjacje i mediacje
  • Ścieżki karier w przemyśle farmaceutycznym

Opłaty

Cena za kurs: 3 500 zł.
Dla studentów i absolwentów Szkoły Biznesu PW cena wynosi 3 200 zł

Dane do przelewu:

Rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa,
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej,
nr 13 1240 1053 5111 6410 0010 0091

Tytuły wpłat prosimy opisywać według następującego wzoru:
nazwisko i imię słuchacza, Sprzedaż i Marketing Leków

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89