MBA Kaizen Industry 4.0

 


MBA Kaizen Industry 4.0

Trzysemestralne studia podyplomowe MBA Kaizen Industry 4.0 powstały w partnerstwie Szkoły Biznesu PW z Kaizen Institute Poland oraz Instytutem Industry 4.0. Głównym celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym, skutecznie operującym na rynkach globalnych. Studia MBA Kaizen Industry 4.0 adresowane są do kierowników wyższego i średniego szczebla, a także osób zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania i osób zajmujących się usprawnieniami na produkcji.

Czego się nauczysz?

 • Dlaczego warto wdrażać w Organizacji Industry 4.0
 • Jakie znaczenie dla polskich MŚP ma Industry 4.0
 • Czemu trzeba poprzedzać stosowanie Industry 4.0 wdrażaniem Kaizen/Lean
 • Jakie technologie Industry 4.0 stosujemy. Jak to robić w polskich firmach
 • Jak uzasadniać rachunek koszty vs. zyski w przypadku wdrażania Industry 4.0
 • Dlaczego warto budować kulturę ciągłego doskonalenia w całej organizacji zamiast wdrażać wybrane narzędzia
 • Jak skutecznie przeprowadzić diagnozę całej organizacji pod kątem efektywności procesów
 • Zintegrować Kaizen i Przemysł 4.0 w celu osiągnięci przewagi konkurencyjnej na rynku
 • Rozumieć otaczającą rzeczywistość makroekonomiczną i jej wpływ na prowadzenie biznesu
 • Podejmowania decyzji w niejednoznacznych i złożonych sytuacjach,
 • Technik efektywnego zarządzania zespołami i ich rozwojem,
 • Powiązań między nowoczesnymi technologiami i światem wartości a zrównoważonym rozwojem firmy,
 • Funkcjonowania w konkurencji przestrzeni międzynarodowej

 

Partnerzy

Cześć zajęć realizowanych jest w firmach produkcyjnych. Dzięki temu słuchacze zdobywają wiedzę popartą doświadczeniem, na przykład poprzez wizytę w fabryce firmy Siemens w ramach zajęć na temat digitalizacji w przemyśle. W trakcie zajęć uczestnicy mają możliwość przyjrzeć się jak funkcjonują czołowe przedsiębiorstwa wdrażające narzędzia KAIZEN, Lean, WCM, poznać ich procesy, a także uczestniczyć w ćwiczeniach i symulacjach w rzeczywistym środowisku pracy. Firmy, które odwiedzimy są liderami w swoich branżach i stosują w swoich organizacjach najlepsze praktyki, na których można się wzorować.

 

Trwa rekrutacja!

>>> Aplikuj

Chcesz dowiedzieć się więcej o programie?
>>> Obejrzyj relację z webinarium

Aplikuj teraz

Tryb studiów:

weekendowy

Język wykładowy:

polski

Liczba godzin zajęć:

423 h 

Początek zajęć:

2021

Godziny zajęć:

Przedmioty ogólnomenedżerskie:

piątek (16:00-20:15)
sobota (9:00-17:15)
niedziela (9:00-16:15)

Przedmioty specjalizacyjne:

piątek (18:00-21:15)
sobota (8:30-17:30)

>>> Sprawdź terminy zjazdów

Kontakt:

tel. +48 22 234 70 89,
+48 693 151 852

Mariusz Bryke
Opiekun merytoryczny programu MBA Kaizen Industry 4.0
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, Kaizen Institute Poland oraz Instytut Industry 4.0 serdecznie zapraszają do udziału w programie MBA Kaizen Industry 4.0, poświęconym integracji kultury Kaizen i Przemysłu 4.0. Ewolucja w kierunku Przemysłu 4.0 i inteligentnych usług wydaje się być nieunikniona, a strategia Kaizen będzie odgrywała w tym kluczową rolę. Przed wprowadzeniem zaawansowanych rozwiązań technologicznych procesy muszą zostać zoptymalizowane. Kaizen i Przemysł 4.0 są oparte na tej samej zasadzie eliminacji marnotrawstwa oraz współpracy systemów cyberfizycznych bez zbędnego transportu. Planowana integracja tych dwóch komplementarnych sił umożliwi organizacjom szybszą adaptację do zmieniających się warunków i da w efekcie znaczącą przewagę konkurencyjną.

Co nas wyróżnia

 • 25 lat tradycji

  Praktyczne podjeście– część zajęć organizowana w przedsiębiorstwach produkcyjnych

 • 25 lat tradycji

  Program dostosowany do bieżących wyzwań przed jakimi stoją nowoczesne przedsiębiorstwa produkcyjne.

 • 25 lat tradycji

  Doświadczona kadra z wieloletnim doświadczeniem w zakresie doskonalenia procesów produkcyjnych

 • 25 lat tradycji

  Wykorzystanie nowoczesnych technik i budowanie własnych strategii

 • 25 lat tradycji

  Połączenie świata technologii oraz efektywnego zarządzania

 • 25 lat tradycji

  Certyfikat Menedżera Kaizen dla absolwentów posiadających certyfikaty Praktyka i Trenera Kaizen

Program studiów

Program studiów składa się z dwóch części – pierwszy semestr to przedmioty ogólnomenedżerskie, drugi zaś to zagłębienie się  w wybraną specjalizację. W pierwszym semestrze wszystkie polskojęzyczne programy MBA (MBA Digital TransformationMBA Finance & TechnologyMBA Kaizen Industry 4.0) maja zajęcia wspólnie, aby dać możliwość słuchaczom wymiany doświadczeń z różnych branż oraz poszerzenia horyzontów. W pierwszej kolejności słuchacze stają się dobrymi menedżerami, a następnie specjalistami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wykładowcy

 • Mariusz Bednarek

  Obywatelstwo: polskie Doświadczenie zawodowe: Posiada wiele lat doświadczenia jako doradca biznesowy oraz profesor  tytularny i „visiting” Uniwersytetów i Szkół Wyższych polskich, more
 • Usamah Afifi

  Obywatelstwo: polskie Doświadczenie zawodowe: Konsultant, wykładowca, trener biznesu i coach MLC. Absolwent Executive Management Studies London Business School, MBA Szkoły Biznesu Politech more
 • Grażyna Rembielak

  Obywatelstwo: polskie, brytyjskie Doświadczenie zawodowe: Dr Grażyna Rembielak jest adiunktem Marketingu oraz Kierownikiem Rozwoju Nowych Programów i Kierownikiem programu Total Design Man more
 • Marek Kosycarz

  Obywatelstwo: polskie   Doświadczenie zawodowe: Marek Kosycarz jest absolwentem wydziału Mechaniki Precyzyjnej (Mechatroniki) Politechniki Warszawskiej. Posiada dyplom MBA Szkoły more
 • Andrzej Wodecki

  Obywatelstwo: polskie Doświadczenie zawodowe: Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (doktor nauk fizycznych). Ukończył studia MBA w Lubelskiej Szkole Biznesu i Univer more
 • Bartłomiej Nita

  Obywatelstwo: polskie Doświadczenie zawodowe: Bartłomiej Nita jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych i profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Zarządzania, more

Graduates

 • Dyplom

  Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują prestiżowy dyplom MBA Kaizen Industry 4.0 wydawany przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Partnerów Programu – Kaizen Institute Poland oraz Instytut Industry 4.0.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Opłaty

Czesne za program  MBA Kaizen Industry 4.0
wynosi 29 400 zł.
Możliwość płatności w 6 równych ratach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89