Program studiów

Program studiów

MODUŁ I

Personal Development and Leadership
 • Team Building
 • Psychological Competencies of a Manager
 • Negotiation Skills
 • Motivating Others
 • Presentation Skills

MODUŁ II

Business Management
 • Business Economics
 • Financial Management
 • Marketing and Sales
 • Strategy and Strategy Implementation
 • Technology and Digital Transformation

MODUŁ III

Business in Action
 • Business Plan Development
 • Project Management
 • BrandPRO- Business Game

MODUŁ IV

Project Seminars and Project Development
 • Seminars

MODUŁ I  – ‘Personal Development and Leadership’

Moduł koncentruje się na rozwoju osobistych umiejętności oraz kompetencji społecznych. Podczas zajęć w ramach tego modułu uczestnicy otrzymają indywidualną diagnozę kompetencji i rozwiną umiejętności interpersonalne. W praktyce zawodowej zdobyta wiedza będzie miała wpływ zarówno na efektywność budowania relacji biznesowych jak i na zarządzanie zespołami. Akcentowane jest osobiste poczucie satysfakcji i samorealizacji poprzez działania na polu zawodowym. Warsztaty w ramach modułu zawierają zagadnienia z zakresu pracy zespołowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, prezentacji biznesowych i negocjacji.

 

Moduł II – ‘Business  Management’

Moduł obejmuje zestaw przedmiotów wprowadzających słuchaczy do zrozumienia kluczowych obszarów funkcjonowania firm, w szczególności w zakresie ekonomii, marketingu i sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem digital i social media marketing, rozwoju technologii, zrozumienia finansów i rachunkowości, strategii oraz funkcjonowania rynków globalnych.

Wykłady wprowadzają kluczowe pojęcia z zakresu biznesu, natomiast ugruntowanie wiedzy i zrozumienie zależności pomiędzy poszczególnymi obszarami przebiegać będzie w formie case studies i interaktywnych warsztatów.

 

MODUŁ III  – ‘Business in Action’

Jest to moduł integrujący wiedzę z modułów I i II, w ramach którego uczestnicy rozwijają kompetencji w zakresie:

– przygotowania planu biznesowego poprzez analizę możliwości rozwoju firmy na podstawie realnych danych oraz ćwiczenia w roli konsultanta biznesowego;

– zasad zarządzania projektami poprzez warsztaty oraz studia przypadku z naciskiem na wszystkie aspekty, w szczególności miękkie, tj. od budowania motywacji zespołu i właściwej komunikacji pomiędzy uczestnikami projektu, po zasady planowania, oceny realizacji celów przejściowych, identyfikacje i neutralizacje ryzyka;

– zarządzania firmą w trakcie certyfikowanej gry biznesowej BrandPRO, która pozwala uczestnikom na wirtualne prowadzenie firmy na przestrzeni 5 lat i podejmowanie decyzji dotyczących segmentacji rynku, pozycjonowania produktów, wyboru odpowiedniej strategii cenowej oraz komunikacji z rynkiem.

MODUŁ IV – ‘Project Seminars and Project Development’

Celem tego modułu jest utrwalenie i zintegrowanie zdobytej wiedzy na gruncie praktycznym. Pod okiem instruktorów-praktyków słuchacze w 3-4 osobowych grupach proponują, przygotowują i prezentują projekt start-upowy, projekt przedsięwzięcia realizowanego w środowisku korporacyjnym lub kompleksową analizę odnoszącą się do konkretnego zagadnienia rynkowego lub biznesowego. Instruktorzy towarzyszą zespołom na każdym etapie projektu. Wyniki prac zespołów są prezentowane na koniec kursu i poddane ocenie. Taka formuła realizacji projektu jest sprawdzonym, praktycznym ćwiczeniem w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych.

Uzupełnieniem modułu są 4 wykłady praktyków z doświadczeniem w zarządzaniu i inwestowaniu zarówno w Polsce jak i zagranicą. Starannie dobrani prelegenci dzielą się doświadczeniem w zarządzaniu firmami na różnych etapach kariery, realizacji projektów, finasowaniu start-upów,  jak również doświadczeniami w rozwoju kompetencji osobistych.

Tryb studiów:

weekendowy

Język wykładowy:

angielski

Liczba godzin zajęć:

90 h (w tym 10h projekt końcowy)

Godziny zajęć:

sobota: 9:00-16:15
niedziela: 9:00-16:15

Kontakt:

tel. +48 22 234 70 89,
+48 22 234 70 33

Liczba miejsc:
30

Aplikuj teraz

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89