Dr Paweł Sekuła

Doświadczenie zawodowe:

Posiada licencję maklera papierów wartościowych i kilkuletnie doświadczenie zawodowe w instytucjach polskiego rynku kapitałowego

Obywatelstwo:

polskie