Paweł Bartoszewski

Doświadczenie zawodowe:

Od ponad 20 lat związany z problematyką finansowania ochrony środowiska i energetyki odnawialnej. Długoletni pracownik Fundacji EkoFundusz i NFOŚiGW. Zajmował się  energetyką obywatelską, był współtwórca i koordynatorem programów pomocowych skierowanych do odbiorców indywidualnych: Dopłaty do domów energooszczędnych, Prosument, Ryś.

Obecnie pracuje w Departamencie Źródeł Odnawialnych URE i jest odpowiedzialny za rozliczanie wytwórców energii z OZE z obowiązków wynikających z uczestnictwa w systemach wsparcia.

Ponadto pełni rolę eksperta do oceny finansowej projektów w ramach POIiŚ, POIG i POIR i jest autorem wielu analiz finansowych inwestycji w odnawialne źródła energii.

Brał udział w tworzeniu prawa energetycznego, m.in. Ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Obywatelstwo:

polskie