Prof. Olaf Żylicz

Doświadczenie zawodowe:

Były Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Ukończył psychologię w Akademii Teologii Katolickiej i studia doktoranckie w KUL. Studiował również w Technische Hochschule w Darmstadt (Niemcy). Związany z Instytutem Rozwoju Biznesu jako członek Zarządu oraz z Polską Fundacją Badań nad Zarządzaniem jako wiceprezes Zarządu. Akredytowany trener, mentor i egzaminator Noble Manhattan Coaching na wszystkich kursach NMC.

Jest adiunktem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, gdzie oprócz zajęć dydaktycznych prowadzi badania m.in. nad efektywnością szkoleń i coachingu oraz w International Institute of Business na Ukrainie. Stworzył kilkanaście kwestionariuszy, w tym do badania kompetencji menadżerskich, motywacji pracy i poziomu stresu zawodowego.

Od ponad dziesięciu lat Olaf Żylicz pracuje jako psycholog i coach w biznesie. Współpracował jako konsultant z People Partnering i SMG-KR Human Resources. Przez wiele lat realizował różne projekty (szkolenia, badania, coaching) z międzynarodową firmą doradczą Hay Group. Obecnie zajmuje się głównie coachingiem dla wyższej kadry menadżerskiej, który prowadzi zarówno po polsku, angielsku, jak i niemiecku. Pracował m.in. z członkami zarządu Volkswagen Bank Polska, Universal Maccan, Mediaedge:cia oraz dyrektorami wielu firm, w tym z Banku Handlowego, PZU, MAKRO, PricewaterhouseCoopers i PKO SA. Członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych – organu opiniodawczo-doradczego ministra. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu psychologii.

Obywatelstwo:

polskie