Michał Drozdowicz

Doświadczenie zawodowe:

Michał Drozdowicz jest radcą prawnym w zespole prawa zamówień publicznych kancelarii Salans. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie Unii Europejskiej i prawie umów. Doradzał w projektach związanych z przygotowywaniem i wykonywaniem inwestycji infrastrukturalnych, głównie w obszarze infrastruktury drogowej i kolejowej.

Jest autorem publikacji z zakresu prawa umów oraz praw autorskich w zamówieniach publicznych. Międzynarodowy ranking prawniczy Who’s Who Legal rekomenduje go, jako specjalistę w dziedzinie zamówień publicznych w Polsce.

Obywatelstwo:

polskie