Prof. Mel Horwitch

Doświadczenie zawodowe:

Mel Horwitch jest dziekanem oraz profesorem uniwersyteckim na Central European University Business School w Budapeszcie, na Węgrzech. Poprzednio zajmował stanowisko profesora zarządzania technologią, dyrektora Institute for Technology and Enterprise, jest byłym prezesem departamentu zarządzania technologią, założycielem i dyrektorem Othmer Institute for Interdisciplinary Studies oraz dyrektorem wydziału CleantechExecs Executive Program na Polytechnic Institute of New York University.

Profesor Horwitch jest ekspertem posiadającym obszerną wiedzę na temat przedsiębiorstwa i zarządzania innowacjami. Pisał szeroko nt. strategii, w szczególności w odniesieniu do sektorów dot. usług, mediów, technologii informacyjnej, telekomunikacji, jak i innowacji globalnych i roli sieci networkingowej oraz ogromnych starań w rozwoju technologii. Od niedawna, profesor Horwitch skupia swój research na clean tech oraz zarządzaniu zrównoważonym rozwojem, global innovation (w szczególności w nawiązaniu do wschodzących gospodarek), global entrepreneurship w znaczeniu jednostki jak i w korporacji oraz przyszłej konfiguracji modern innovation. Mel Horwitch utworzył nowe kursy na NYU-Poly dot. clean tech oraz innowacji w energii odnawialnej, innowacji usług, przedsiębiorstwa, innowacji modeli biznesowych, global innovation, jednocześnie zarządzając rozwijającymi się przedsiębiorstwami oraz polityką technologii. Posiada również rozległe wykształcenie kierownicze.
Profesor Horwitch był również profesorem wizytującym w London Business School, profesor, założyciel, dziekan zarządzania na Theseus Institute in Sophia Antipolis we Francji. Członek the John M. Olin Distinguished w Templeton College, Uniwersytet Oksfordzki, profesor wizytujący na University of Paris Dauphine. Wykładał również na Sloan School w MIT oraz Harvard Business School. Uzyskał dyplom AB na Uniwersytecie w Princeton oraz dyplom MBA i doktorat na Harvard Business School. Był również wolontariuszem korpusu pokoju w Tajlandii.

Jego publikacje zawierają w sobie Technology in the Modern Corporation: perspektywę strategiczną (edytorską i wnoszącą wkład), Clipped Wings: The American SST Conflict, brał również udział w tworzeniu Energy Future: Report of the Energy Project w Harvard Business School, współtworzył artykuły publikowane w takich czasopismach jak Management Science, Policy Science, Sloan Management Review, Technology in Society, Business Strategy International oraz niektóre drukowane i internetowe multimedialne case’y.

Obywatelstwo:

amerykańskie