Dr Marcin Michalak

Doświadczenie zawodowe:

Wykładowca w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Prowadzi szkolenia menedżerskie w ramach programów MiniMBA® oraz GlobalMiniMBA® organizowanych przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Maryland w USA); Polsko-Francuskich studiów typu MBA
w zakresie Zarządzania organizowanych przez Ośrodek Badań i Studiów Francuskich UŁ oraz na szkoleniach menedżerskich
z zakresu finansowania nowych przedsięwzięć organizowanych przez Centrum Innowacji UŁ oraz IC2, Texas University, USA oraz zajęcia w ramach Podyplomowego Studium Rachunkowość Zarządcza i Controlling, Rachunkowość i zarządzanie finansami, Rachunkowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prowadzonych w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ.

Trener na szkoleniach z zakresu finansów i rachunkowości w ramach kursów certyfikowanych The Proffessional Diploma in Marketing (CIM).

Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP), European Accounting Association, sekretarz Komisji ds. edukacji rachunkowości Rady Naukowej SKwP, członek Zespołu ds. akredytacji uczelni wyższych w ścieżce certyfikacji SKwP.

Współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi i consultingowymi w Polsce, prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania finansami, rachunkowości finansowej i zarządczej, oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych.

Autor i współautor licznych publikacji z zakresu sprawozdawczości przepływów pieniężnych w Polsce i na świecie, autor artykułów z zakresu wykorzystania wartości ekonomicznej w pomiarze dokonań i wycenie przedsiębiorstw, corporate governance, ujmowania i rozliczania kosztów prac badawczo-rozwojowych, etc.

Obywatelstwo:

polskie