Prof. dr hab. Marcin Czech

Doświadczenie zawodowe:

Przemysł farmaceutyczny: w Polsce, regionie Europie Środkowej, Szpital publiczny
Wyższe uczelnie: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Zarządzenia Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
Dr hab. ekon., dr n. med. Marcin Czech jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (International MBA), Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w zakresie programu studiów doktoranckich w dziedzinie zarządzania, specjalistą w zakresie epidemiologii.

Zainteresowania badawcze to: farmakoekonomika, ekonomika zdrowia, epidemiologia, medycyna, zdrowie publiczne.

Otrzymał liczne nagrody m.in:

Nagroda indywidualna naukowa pierwszego stopnia za autorstwo książki ”Farmakoekonomika w opiece farmaceutycznej”
Nagroda JM Rektora Politechniki Warszawskiej za program edukacyjny z farmakoekonomiki
Nagroda JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego za wprowadzenie nowej formy zajęć dydaktycznych dla studentów z przedmiotu Zarządzanie i Ekonomika Farmacji (nagroda zespołowa)
Nagroda „Best and Brightest” za wyniki na studiach MBA
Nagrody za najlepsze prace dyplomowe i magisterskie
Praca doktorska z wyróżnieniem
Egzamin specjalizacyjny z wyróżnieniem

Najważniejsze publikacje:

„Farmakoekonomika i ocena technologii medycznych w gospodarowaniu lekami w Polsce Diagnoza i koncepcje zmian”

Praca badawcza podejmująca temat kryteriów podejmowania decyzji dotyczących refundacji leków przez pryzmat metodologii farmakoekonomicznej. Zawiera również część teoretyczną stanowiącą opis podstawowych zagadnień z zakresu oceny technologii medycznych.

„Farmakoekonomika jako narzędzie zarządzania w gospodarowaniu lekami w Polsce” – jest to pierwsza na polskim rynku książka podejmująca zagadnienia wykorzystania farmakoekonomiki w procesie podejmowania decyzji dotyczących gospodarowania lekami.

„Farmakoekonomika w opiece farmaceutycznej” – w podręczniku scharakteryzowano rolę i znaczenie farmakoekonomiki, przedstawiono podział kosztów stosowany w tej dziedzinie wiedzy, wskazano źródła informacji dotyczących skuteczności klinicznej i efektywności leczenia. Opisane zostały podstawy teoretyczne definicje i przykłady podstawowych typów analiz farmakoekonomicznych oraz ocen jakości życia. Jeden z rozdziałów poświęcony został zastosowaniom Internetu we współczesnej farmakoekonomice. Ostatnia część podręcznika porusza kwestie etyczne tak ważne dla wszystkich pracujących w sektorze ochrony zdrowia.

„Farmakoekonomika – ekonomiczna ocena programów ochrony zdrowia” – książka przeznaczona jest dla studentów szkół wyższych; wydziałów medycznych, farmaceutycznych, ekonomii, marketingu, zarządzania i pokrewnych oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie analizy ekonomicznej przedsięwzięć w sektorze ochrony zdrowia. Może stać się ona pomocna także praktykom, którzy zaangażowani są w zarządzanie ochroną zdrowia. Powstanie podręcznika wychodzi także naprzeciw potrzebom postulowanym przez członków Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, w szczególności działającej w jego ramach grupy do spraw edukacji.

„Słownik farmakoekonomiczny” – pionierskie na polskim rynku wydawnictwo, stworzone we współautorstwie z dr Ewą Orlewską, zawierające słownictwo z dziedziny farmakoekonomiki, oceny technologii medycznych, badań klinicznych oraz pokrewnych dziedzin.

Obywatelstwo:

polskie