Małgorzata Wnęk – Kolaska

Doświadczenie zawodowe:

Senior Manager Lider Zespołu Human Capital, Deloitte Business Consulting

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu rozwiązań biznesowych z zakresu HR, zdobywanym w największych firmach konsultingowych: Ernst & Young, Capgemini, PwC (PricewaterhouseCoopers).

Absolwentka Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ze specjalizacją
w zakresie psychologii pracy a także podyplomowych studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Katedrze Zarządzania i studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Certyfikowany Coach ICC, doświadczony Project Manager PRINCE2, ekspert w zakresie narzędzi oceny i rozwoju potencjału, m.in.: SHL, Extended DISC, Master Management MPA/MCA, Insights Discovery.

Doświadczony wykładowca konferencji branżowych i studiów podyplomowych, autor wielu publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Obywatelstwo:

polskie