Magdalena Bąkowska

Obywatelstwo:

polskie

Doświadczenie zawodowe:

Adwokat, zajmuje się bieżącą obsługą firm farmaceutycznych. Do głównych obszarów jej specjalizacji należą w szczególności aspekty regulacyjne, reklama i dystrybucja produktów leczniczych. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami regulacyjnymi oraz w postępowaniach cywilnych z zakresu odpowiedzialności za produkt oraz nieuczciwej konkurencji. Doradza również we wszelkich sprawach związanych ze współpracą z aptekami, w tym w zakresie dopuszczalnych narzędzi handlowych oraz w sprawach dotyczących reklamy aptek. Jej doświadczenie obejmuje również portfolio leków weterynaryjnych.

Magdalena Bąkowska doradza organizacjom branżowym, uczestnicząc w pracach legislacyjnych związanych z kolejnymi nowelizacjami Prawa farmaceutycznego. Jest również współautorem polskiej implementacji Kodeksu Przejrzystości. Magdalena Bąkowska prowadzi również liczne szkolenia oraz wykłady z zakresu compliance oraz reklamy farmaceutycznej.

Obecnie współpracuje z kancelarią Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j. Wcześniej zdobywała przez wiele lat doświadczenie w działach Life Sciences kancelarii Baker&McKenzie oraz Hogan Lovells. Magdalena Bąkowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego (British Law Centre – Cambridge University, Institute of Continuing Education).