dr n. med. Krzysztof Kuszewski


Obywatelstwo:

polskie

Doświadczenie zawodowe:

Doktor nauk medycznych, absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, epidemiolog, specjalista organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego, stypendysta Rządu Francuskiego i Bosch Stiftung w Niemczech. W latach 1994-97 podsekretarz stanu Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny za przekształcenia systemowe: ubezpieczenia zdrowotne i lekarzy rodzinnych, reformę pogotowia wraz ze standardami medycznymi i technicznymi ambulansów, procedury wysokospecjalistyczne, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, zakładach opieki zdrowotnej, transplantologii, służbie krwi i medycynie pracy. Były Konsultant Prezydenta RP, członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie Kierownik Zakładu Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Wice prezes Polskiej Unii Onkologii. Jest współautorem podręczników i monografii z dziedziny epidemiologii, szczepień, chorób zakaźnych oraz nurkowania, a także licznych artykułów z zakresu organizacji ochrony zdrowia oraz szpitalnictwa. Hobby: nurkowanie, żeglarstwo, narty, nordic walking.