Dr hab. Krzysztof Chróścielewski

Doświadczenie zawodowe:

1992–1995 Autorskie Studio Projektowe standard.

1995–2015 Autorskie Studio Projektowe Chróścielewski Włodarczyk: ponad 150 wdrożonych produktów, oraz liczne opracowania z zakresu architektury wnętrz i wystawiennictwa dla firm: Amica, Zelmer, Cersanit, Łucznik, Niewiadów, Bester, Behr, Eta, Steca, Konex, PZKT, PWN, IWP.

od 2015 Autorskie Studio Projektowe Krzysztof Chróścielewski.

2002 – otrzymanie kwalifikacji I-go stopnia: Semantyka a sukces rynkowy produktu
Studium przypadków na podstawie doświadczeń własnych, Wydział Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

2004 – nadal Kierownik Pracowni Rozwoju Nowego Produktu.

2009 – zamknięcie przewodu habilitacyjnego Wybrane aspekty projektowania wzorniczego, Wydział Architektury i Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu.

2010 – mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na podstawie decyzji Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 01.10.2010.

2010 – nadal Kierownik Katedry Wzornictwa na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

2008 – 2015 – wykładowca Studium Podyplomowego Projektowanie wzornicze w zarządzaniu rozwojem nowego produktu (Design Management).
Obszary zainteresowań to: wzornictwo przemysłowe, projektowanie produktu, proces rozwoju nowego produktu, komunikacja wizualna & branding, architektura wnętrz, wystawiennictwo.

Obywatelstwo:

polskie