Karolina Stawowska

Doświadczenie zawodowe:

Karolina Stawowska jest licencjonowanym doradcą podatkowym. W kancelarii Wierzbowski Eversheds kieruje zespołem prawa podatkowego. W latach 1997-2010 związana była z Działem Doradztwa Podatkowego PricewaterhouseCoopers, gdzie pracowała zarówno w zespole specjalizującym się w obsłudze klientów z sektora markowych produktów konsumpcyjnych, handlu i dystrybucji, jak również w zespole fuzji i przejęć. W tym ostatnim była odpowiedzialna m.in. za podatkową obsługę transakcji prowadzonych przez fundusze typu Private Equity i Venture Capital, restrukturyzacje grup kapitałowych, opracowanie podatkowo efektywnych struktur nabycia i finansowania inwestycji, jak i podatkowo optymalnych sposobów zbycia przedsiębiorstw, akcji i udziałów przez inwestorów korporacyjnych i indywidualnych.

Karolina jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Prawa Finansowego, International Business and Trade Law Program organizowanego przez Columbia School of Law oraz Podyplomowego Studium Finanse i Opodatkowanie Przedsiębiorstw organizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Przeprowadziła szereg wykładów i warsztatów o tematyce podatkowej, jest także autorką publikacji prasowych oraz współautorką dwóch książek o tej tematyce. Ponadto należy do Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zaś informator Chambers Europe Legal Directory 2012 rekomenduje ją jako doświadczonego i kreatywnego doradcę podatkowego.

Obywatelstwo:

polskie