Jerome P. Touiller

Jeśli mój dyplom MBA nie był jedynym moim atutem do utorowania sobie drogi do kariery, na pewno był on najlepszym doświadczeniem w przekształcaniu moich ukrytych potencjałów w nowe umiejętności tzw. „miękkie”. Dyscypliny związane z zarządzaniem wydają się rozległe i złożone gdy zdecydujemy się zdobyć te umiejętności perfekcyjnie. Dlatego właśnie po 8 latach pracy zawodowej odczułem potrzebę odkrycia na nowo kluczowych założeń, zrestrukturyzowania i odświeżenia mojej wiedzy. Politechnika Warszawska oferuje unikalny program studiów MBA, w którym wykładają profesorowie z najlepszych szkół zarządzania w Europie, w tym z HEC i LBS. Ten program MBA zapewnia zatem najprawdopodobniej najlepszą relację jakości do ceny w Europie. Stałe wyznaczanie zadań indywidualnych i grupowych w oparciu o analizę „case studies” – Harvard, HEC, INSEAD, LBS . Jako kluczowa metoda dydaktyczna stymuluje rozwiązywanie problemów menedżerskich z najwyższego szczebla, burzę mózgów, procesy złożonego podejmowania decyzji i częste prezentacje publiczne, w czasie których Profesorowie i studenci wielu narodowości tworzą prawdziwe warunki środowiska międzynarodowego z uwzględnieniem zagadnień wielokulturowych. Z perspektywy nowych możliwości handlowych i tych dla rozwoju społecznego i gospodarczego, Środkowa Europa jest bez wątpienia tym właśnie miejscem, w którym należy być zaraz po Chinach! To inny drugi powód, by wybrać Warszawę oraz jej Politechnikę i zainwestować rok w ten program MBA, jako inwestycję na całe życie.