prof. Jerzy Bralczyk

Obywatelstwo:

polskie

Doświadczenie zawodowe:

Językoznawca, polonista, specjalista w zakresie języka mediów, polityki i reklamy. Wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego.