Jacek Fabisiewicz

Obywatelstwo:

polskie

Doświadczenie zawodowe:

Konsultant Kaizen w Kaizen Institute Poland

Obszary specjalizacji to: zarządzanie projektami, techniki LEAN MANAGEMENT – KAIZEN, metody statystyczne i modelowanie działalności przedsiębiorstw, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, analizy strategiczne, strategie.

W trakcie kariery zawodowej zrealizował samodzielnie bądź współuczestniczył w projektach doradczych i szkoleniowych dla ponad 150 przedsiębiorstw w wielu obszarach merytorycznych.