Dr n med. Iwona Skrzekowska-Baran

Doświadczenie zawodowe:

• Od 1996 r. do teraz – doświadczenie w przemyśle farmaceutycznym w obszarach refundacji, farmakoekonomiki, Public Affairs
• Od 1986 r. – doświadczenie kliniczne w zakresie pediatrii chorób, płuc i alergologii

Obywatelstwo:

polskie