Grzegorz Jajuga


Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zdobywał m.in. w strukturach funduszu venture capital, gdzie analizował i oceniał projekty inwestycyjne (m.in. z branży IT, internetu i technologii mobilnych). Pracując w domu maklerskim oraz w spółkach posiadających status Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect i Catalyst zajmował się opracowaniem ram i procedur pozyskania kapitału dla przedsiębiorstw z Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect, Catalyst) oraz nadzorowaniem projektów upublicznienia spółek. Specjalizuje się w wycenie przedsiębiorstw. Dotychczas przeprowadził wycenę kilkudziesięciu przedsiębiorstw prywatnych, spółek publicznych oraz projektów inwestycyjnych. Sporządzał również wyceny aktywów niematerialnych (znaki towarowe, marki).

Współpracuje z agencjami rozwoju oraz centrami badań wyceniając finansowane przez nie projekty. Autor szeregu opracowań i biznesplanów dla przedsiębiorstw na różnych etapach rozwoju. Wykładowca m.in. Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Giełdy Papierów Wartościowych, Ernst&Young Academy of Business. Prowadzący prelekcje z zakresu procesu pozyskania kapitału, kontaktu z inwestorem oraz obowiązków informacyjnych na branżowych konferencjach oraz kongresach.

Posiadacz prestiżowego certyfikatu Chartered Financial Analyst przyznawanego przez amerykański CFA Institute oraz Certyfikatu Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych.

Obywatelstwo:

polskie