Dr Grażyna Rembielak

Obywatelstwo:

polskie, brytyjskie

Doświadczenie zawodowe:

Dr Grażyna Rembielak jest adiunktem Marketingu oraz Kierownikiem Rozwoju Nowych Programów i Kierownikiem programu Total Design Management w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Prowadzi zajęcia z zakresu marketingu, głównie dla studentów programów MBA i EMBA. Posiada bogate doświadczenie na arenie międzynarodowej, pracując przez ostatnie 10 lat jako adiunkt – Senior Lecturer in Marketing w Szkole Biznesu University of Salford w Manchesterze, w Wielkiej Brytanii oraz współpracując z kilkoma uczelniami europejskimi jako Visiting Professor i międzynarodowy ekspert w zakresie nauczania i badań naukowych. Kieruje oraz nadzoruje projekty konsultingowe studentów programów MBA i EMBA. W tym celu współpracuje z przemysłem oraz z naukowcami z innych instytucji europejskich, takich jak na przykład : London Business School w Wielkiej Brytanii i Central European University Business School w Budapeszcie, na Węgrzech.

Dr Rembielak posiada ogromne doświadczenie w projektowaniu oraz rozwijaniu programów akademickich, wprowadzaniu innowacyjnych metod i oceny nauczania w różnych programach: licencjackich, magisterskich, MBA, programach online, a także w krótkich profesjonalnych kursach. Od wielu lat bierze czynny udział jako lider i członek zespołów akredytacyjnych w odniesieniu do krajowych i światowych akredytacji. Ponadto prowadzi szkolenia metodyczne dla wykładowców usprawniające ich techniki prowadzenia zajęć. Posiada ogromne doświadczenie jako promotor doktorantów, magistrantów oraz studentów programów licencjackich oraz recenzent i egzaminator wewnętrzny i zewnętrzny prac doktorskich, magisterskich, licencjackich i projektów konsultingowych. Skutecznie wypromowała kilku doktorantów w dziedzinie marketingu, a obecnie jest opiekunem trzech doktorantów w Szkole Biznesu, University of Salford, Manchester. Ma bogate doświadczenie menedżerskie. Od ponad 10 lat pełni funkcje kierownicze w zakresie marketingu, rekrutacji studentów i zarządzania programami. Pracowała jako Dyrektor do spraw rekrutacji, Dyrektor do spraw Współpracy ze Szkołami średnimi i Collegami oraz Dyrektor Programów Licencjackich w Szkole Biznesu,University of Salford, Manchester, Wielka Brytania.

Dr Grazyna Rembielak jest aktywna w dziedzinie badań naukowych i bierze udział w wysoko notowanych projektach badawczych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym (Europa oraz USA), w zakresie marketingu.W szczególności interesują ją zagadnienia dotyczące zachowań konsumenta w kontekście szkolnictwa wyższego. Obecnie zajmuje się tematyką dotyczącą oczekiwań studentów, ich motywacji, procesów decyzyjnych, satysfakcji i lojalności, a także rozwóju i utrzymania wysokiej jakości programów kształcenia. Od wielu lat pełni rolę recenzenta oraz edytora w wielu wysoko ocenianych międzynarodowych czasopismach oraz konferencjach naukowych.

Dr Grażyna Rembielak jest znana w kraju i zagranicą w dziedzinie Zachowań Konsumenta, Marketingu Relacji w sektorze Szkolnictwa Wyższego oraz Marketingu Doświadczeń, Marketingu i Biznesu Międzynarodowego, jako ekspert i doradca w zakresie marketingu i zarządzania dla instytucji szkolnictwa wyższego, różnych organizacji i jednostek, a także klientów indywidualnych sprawując na przykład następujące funkcje:

Ekspert w Mazowieckim Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych,
Międzynarodowy Ekspert w Projekcie UDA-POKL.04.01.01-00-073 / 13-00 Teaching excellence at Warsaw University of Life Sciences.
Członek Rady Redakcyjnej Serbian Journal of Management, Serbia.
Recenzent w International Journal of Business and Globalisation JIBG, UK.
Recenzent w the Journal of Marketing for Higher Education, UK.
Recenzent w the Journal of Marketing Management, UK (3 gwiazdki według rankingu ABS)
Recenzent w European Journal of Marketing, UK (3 gwiazdki według rankingu ABS)