Dr Katarzyna Sowińska-Bonder

Doświadczenie zawodowe:

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w konsultingu.

Realizowała liczne projekty z zakresu efektywnego budowania systemów motywacji finansowej i pozafinansowej,
w tym związane z modelowaniem kultury organizacyjnej, wspierającej zaangażowanie i wzrost satysfakcji pracowników.

Pracownik firmy PwC Polska oraz wykładowca i trener w zakresie zarządzania zmianą (m.in. Akademia L. Koźmińskiego, Wyższa Szkoła Biznesu, Wyższa Szkoła Ekonomiczna).

Ukończyła kierunek Zarządzanie i Marketing oraz Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentką studiów doktoranckich z zakresu Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej.

Autorka licznych publikacji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (m.in. w „Personel i Zarządzanie”). Prelegent na wielu konferencjach i wystąpieniach, m.in. „Kongres Kadry”, „Microsoft Modern Workplace”, „Strategie HR w dobie restrukturyzacji”. Ekspert w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w zakresie zarządzania kadrami oraz modeli kompetencji w administracji publicznej.

Obywatelstwo:

polskie