prof. dr hab. Dorota Karkowska


Obywatelstwo:

polskie

Doświadczenie zawodowe:

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Praca doktorska: Prawa pacjenta w prawie administracyjnym i polityce społecznej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w 1994 roku ukończyła kierunek administracja, praca magisterska:Prawa pacjenta, napisana w Katedrze Prawa Pracy. W 1998 roku kierunek prawo, praca magisterska: Europejska Konwencja Bioetyczna, napisana w Katedrze Międzynarodowego Prawa Publicznego.

W latach 1998–1999 doradca prawny w Łódzkiej Regionalnej Kasie Chorych. W roku 2000 uzyskała tytuł doktora nauk prawnych po obronie rozprawy: Prawa pacjenta w prawie administracyjnym i polityce społecznej. Od 2001 roku zatrudniona również na stanowisku adiunkta w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W latach 2001-2004 kierownik Zakładu prawa gospodarczego. Członek Rady Fundacji: Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Członek Rady Fundacji Dobra Legislacja.