Dr Bartosz Witkowski

Doświadczenie zawodowe:

Doktor nauk ekonomicznych. Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej. Wielokrotnie prowadził szkolenia metodologiczne, między innymi dla takich podmiotów jak Narodowy Bank Polski, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, banki komercyjne czy instytucje rynku mediowego.
Osiągnięcia:

Laureat nagrody Fundacji PZU w konkursie na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk aktuarialnych. Autor i współautor licznych artykułów poświęconych modelowaniu ekonometrycznemu.

Obywatelstwo:

polskie