Prof. Andrzej Blikle

Doświadczenie zawodowe:

Informatyk, profesor nauk matematycznych, członek Rady Języka Polskiego, pracownik naukowy, specjalista w zakresie matematycznych podstaw informatyki, a także mistrz cukierniczy.

Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1966 roku obronił doktorat.
W latach 1963–1971 pracował Instytucie Matematycznym PAN, dochodząc do stanowiska docenta. Przeniósł się następnie do Centrum Obliczeniowego, zaś w 1977 objął stanowisko profesora w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. Do końca lat 90. wykładał także na różnych uczelniach krajowych i zagranicznych m.in. w Berkeley, Kopenhadze i Linköping. Od 1996 zajmuje się również zarządzaniem kompleksową jakością przedsiębiorstw (TQM), prowadząc od 1997 w tej tematyce cykliczne konwersatorium w Warszawie. Jest autorem m.in. monografii Automaty i Gramatyki, Wstęp do lingwistyki matematycznej (PWN, Warszawa 1971).

W międzyczasie kształcił się również w cukiernictwie, uzyskując w latach 70. kolejno stopnie czeladnika i mistrza cukierniczego.
W latach 1990–2010 (z krótką przerwą) był prezesem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obywatelstwo:

polskie