Dr inż. Aleksander Buczacki

Doświadczenie zawodowe:

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Produkcji, PW. Prowadzi zajęcia dla studentów I-szego i II-iego stopnia oraz na studiach podyplomowych. Ponadto, jest prezesem polskiego oddziału INCOSE (International Council on Systems Engineering).  Posiada doświadczenie realizacji projektów doradczych dla branży samochodowej, maszynowej, lotniczej, elektronicznej oraz sektora publicznego. Dodatkowo brał aktywny udział w pracach w zakresie opracowywania i wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza (jako kierownik projektu oraz kierownik Wydziału Innowacyjności). Obszary zainteresowań to usprawnianie i doskonalenie procesów produkcyjnych w oparciu o nowoczesne techniki zarządzania; Zarządzanie procesami opracowania nowych produktów; Inżynieria systemów.

Obywatelstwo:

polskie