Alan Paterson

Rozpocząłem studia IMBA w Szkole Biznesu PW w okresie przerwy od pracy w PricewaterhouseCoopers w Wielkiej Brytanii. Z uwagi na to, że wcześniej nie studiowałem biznesu, zawsze chciałem poznać teorie, które rządzą moją codzienną pracą. Zdecydowałem się na stacjonarne studia IMBA, ponieważ wcześniej łączyłem pracę ze studiami w dziedzinie podatków, więc pomyślałem, że warto odpocząć od zgiełku codziennych obowiązków zawodowych. Miałem wyjątkowe szczęście, gdyż mój pracodawca okazał się wyrozumiały i zgodził się udzielić mi urlopu na czas studiów.

Dzięki studiom MBA w Szkole Biznesu mogłem poznać różne perspektywy dotyczące biznesu. Wykładowcy z Polski oraz innych krajów mają szerokie doświadczenie w tej dziedzinie, wiele też skorzystałem dzięki doświadczeniu pozostałych studentów. Wielokrotnie mieliśmy okazję spotykać się i rozmawiać z przedstawicielami firm na temat wyzwań, przed jakimi stoją w nieustannie zmieniającym się świecie.

Po zakończeniu studiów w Szkole Biznesu PW rozpocząłem kolejny etap w mojej karierze zawodowej, przenosząc się do Sydney w Australii, gdzie zostałem wysłany na dwuletni staż w PricewaterhouseCoopers Australia. Dzięki moim studiom byłem bardzo dobrze przygotowany do pierwszego stażu zagranicznego. Wiedzę, które zdobyłem w czasie studiów IMBA wykorzystuję w mojej pracy w Australii i jestem przekonany, że w przez cały czas mojej kariery będę czerpać z doświadczeń, jakie zdobyłem w Warszawie.