Dr Adam Golinski

Doświadczenie zawodowe:

Research Adama Golinskiego to dostarczanie metodologii szacowania modelów, które radzą sobie z fenomenem 'long range dependence’
oraz ewaluowanie ich przyszłych możliwości w odniesieniu do wycen aktywów, skupiając się w szczególności na modelach struktur terminowych odsetek.

Interesuje się ekonometrią finansową, ekonomią finansową, wyceną aktywów, modelami struktur terminowych, procesami pamięci długoterminowej.

Obywatelstwo:

polskie