2017 sierpień

Wystartował projekt badawczy NEUTRINO!

Miło nam poinformować, że w lutym 2017 wystartował projekt NEUTRINO, który będzie modelował duże dane dotyczące pracowników sprzedaży i obsługi klienta. Jest to jednocześnie jeden z pierwszych projektów w Polsce

... Dowiedz się więcej

CEE Economic Scorecard – pewna przyszłość we wspaniałym regionie. PwC

Współautorem badania jest prof. Witold Orłowski przeczytaj W czasie ostatnich dwóch dekad rejon Europy Środkowej i Wschodniej doświadczył ogromnych zmian. Jego udana przemiana z państwowego, niewydajnego i zamkniętego systemu ekonomicznego

... Dowiedz się więcej

Międzynarodowe badanie przedsiębiorczości GUESSS

GUESSS to międzynarodowy projekt badawczy diagnozujący skłonność do przedsiębiorczości wśród studentów. Realizowany jest co dwa lata, nieprzerwanie od 2003 roku. Przeprowadzany jest w ramach ankiety on-line, a wyniki przedstawiane są w postaci

... Dowiedz się więcej

Komercjalizacja badań naukowych w Polsce

prof. Witold Orłowski Głównym wnioskiem płynącym z raportu prof. Orłowskiego, jest stwierdzenie, że wydatki na rozwój i badania w Polsce ze źródeł publicznych osiągnęły już wystarczający poziom. W obecnej sytuacji

... Dowiedz się więcej

Tworzenie wartości w e-biznesie oraz wyniki finansowe (ang. Value creation in e-Business and Financial Performance)

prof. Sylwia Sysko-Romańczuk Jak dotąd niewiele było prób sprawdzenia empirycznie związku pomiędzy czynnikami tworzenia wartości i wynikami finansowymi e-biznesu z wykorzystaniem podejścia ilościowego a ich wyniki były nieprzekonujące. W 2013

... Dowiedz się więcej